Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho glucozơ tác dụng với

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho glucozơ tác dụng với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

(b) Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.

(c) Cho glucozơ tác dụng với H2, Ni, đun nóng.

(d) Đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thí nghiệm : (b), (c)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn