Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 và

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư).

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).

(d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (có số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư).

(e) Cho khí H2S vào dung dịch FeCl3

Sau phản ứng, số thí nghiệm thu được dung dịch có chứa hai muối là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(a) NaCl ; NaClO

(b) FeCl2 ; FeCl3

(d) FeSO4 ; CuSO4

(e) FeCl2 ; FeCl3

=> D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn