Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thực hiện các thí nghiệm sau:  (I) Cho dung dịch NaCl vào du

Thực hiện các thí nghiệm sau:  (I) Cho dung dịch NaCl vào du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau:  (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH. (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.  (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn. (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3. (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3. (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

   thí nghiệm 1 không phản ứng

thí nghiệm V không cho ra NaOH

thí nghiệm IV không phản ứng

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn