Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường : (a) Sục k

Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường : (a) Sục k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường :

(a) Sục khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2

(b) Cho CaO và H2O

(c) Cho Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH

(d) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn