Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện giao thoa ánh sáng với thiết bị của Y-âng, khoảng

Thực hiện giao thoa ánh sáng với thiết bị của Y-âng, khoảng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện giao thoa ánh sáng với thiết bị của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe a = 2mm, từ hai khe đến màn là D = 2m. Người ta chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng(380nm ≤ λ ≤ 760nm). Quan sát điểm M trên màn ảnh, cách vân trung tâm 3mm. Tại M bức xạ cho vân sáng có bước sóng dài nhất bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

+ Tọa độ của điểm M:  ({x_M} = k{{lambda D} over a} =  > lambda  = {{a.{x_M}} over {kD}} = {{2.3} over {2k}} = {3 over k}(mu m))

Mà: (0,38 le lambda  le 0,76 =  > 0,38 le {3 over k} le 0,76 =  > 3,9 le k le 7,8 Rightarrow k = {rm{ }}4,5,6,7) 

Bức xạ cho vân sáng tại M có bước sóng lớn nhất (ứng với k nhỏ nhất) là:

({lambda _{max }} = {3 over {{k_{min }}}} = {3 over 4} = 0,75(mu m) = 750(nm)) 

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn