Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn quan sát th

Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn quan sát th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình ảnh như thế nào?

  


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn