Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện phản ứng este hoá 2 mol C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>

Thực hiện phản ứng este hoá 2 mol C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện phản ứng este hoá 2 mol C2H5OH với 1 mol HCOOH ở nhiệt độ không đổi (xúc tác H2SO4 đặc) khi hệ cân bằng thu được 0,8 mol este. Ở cùng điều kiện trên, este hoá 1 mol C2H5OH và x mol HCOOH, khi hệ cân bằng thu được 0,7 mol este. Giá trị của x là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn