Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện phản ứng sau trong bình kín có dung

Thực hiện phản ứng sau trong bình kín có dung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện phản ứng sau trong bình kín có dung tích không đổi 2 lít.       

X2(k) + Y2(k) → 2 Z(k)

Lúc đầu số mol của khí X2 là 0,6 mol, sau 10 phút số mol của khí X2 còn lại 0,12 mol. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo X2 trong khoảng thời gian trên là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chú ý: Thể tích của bình là 2 lít nên cần phải tính lại nồng độ.

Ta có: (v = frac{{frac{{0,6}}{2} - frac{{0,12}}{2}}}{{10.60}} = {4.10^{ - 4}}mol/(l.s))

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn