Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 Thực hiện phép lai sau: ♀ AABb x♂AaBb, trong quá trình giảm

 Thực hiện phép lai sau: ♀ AABb x♂AaBb, trong quá trình giảm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Thực hiện phép lai sau: ♀ AABb x♂AaBb, trong quá trình giảm phân tạo giao tử, biết cơ thể đực có một số tế bào rối loại phân li trong giảm phân II của cặp NST mang cặp gen Aa, các quá trình khác diễn ra bình thường. Cho rằng tất cả các loại tinh trùng đều có khả năng thụ tinh và  các hợp tử tạo thành đều có khả năng sống xót. Theo lí thuyết, ở đời con có bao nhiêu kiểu gen lưỡng bội và bao nhiêu kiểu gen lệch bội?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét NST chứa A

Cơ thể đực

+ Giao tử đột biến : AA ; aa ; O

+ Giao tử bình thường : A, a

Cơ thể cái : A

ð Số kiểu hợp tử bình thường là : 2

ð Số kiểu hợp tử đột biến là 3

Xét NST chứa B tạo ra 3 kiểu gen bình thường

Kiểu gen lưỡng bội là : 3 x 2 = 6

Kiểu gen lệch bội là : 3 x 3 = 9

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn