Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y –âng với

Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y –âng với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y –âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 hai bên vân trung tâm là 4,8 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N trên màn (không tính M, N) và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5 mm và 16 mm có bao nhiêu vân sáng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 hai bên vân trung tâm: 6i = 4,8 => i = 0,8 mm

Vị trí vân sáng được xác định: ({x_s} = ki = k.0,8(mm))

Số vân sáng trong khoảng MN (không tính M, N) bằng số giá trị k nguyên thoả mãn: -5 < 0,8k - 6,25 < k < 20

Có 26 giá trị của k => Có 26 vân sáng

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn