Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thực hiện thí nghiệm hòa tan đá vôi (CaCO3) bằng

Thực hiện thí nghiệm hòa tan đá vôi (CaCO3) bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện thí nghiệm hòa tan đá vôi (CaCO3) bằng dung dịch HCl, biện pháp nào sau đây có thể làm tăng tốc độ phản ứng?

 

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn