Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên dưới:                 

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên dưới:                 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ bên dưới:

                                                       

Hãy cho biết phát biểu nào sau đây không đúng ?

  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thí nghiệm thể hiện một pin điện hóa

Anot(Zn) : Zn -> Zn2+ + 2e

electron di chuyển từ thanh Zn qua thanh Cu qua dây dẫn

Tại thanh Cu, H+ sẽ kết hợp với electron => H2

=> khí H2 thoát ra ở phía thanh Cu

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn