Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực tế trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biện phá

Thực tế trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biện phá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực tế trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp dụng rộng rãi nhất là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án là D

Thực tế trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp dụng rộng rãi nhất là tăng điện áp đầu đường dây truyền tải.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn