Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thước nào dưới đây thích hợp nhất để đo chiều rộng bàn

Thước nào dưới đây thích hợp nhất để đo chiều rộng bàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thước nào dưới đây thích hợp nhất để đo chiều rộng bàn học của em?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đo độ dài với thước có giới hạn đo phù hợp và độ chia càng nhỏ thì càng chính xác.

Giải chi tiết:

Chọn thước có GHĐ 1 m và ĐCNN 1 mm.

Chọn C.

Ý kiến của bạn