Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thuốc thử để phân biệt axit axetic và ancol etylic là

Thuốc thử để phân biệt axit axetic và ancol etylic là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuốc thử để phân biệt axit axetic và ancol etylic là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn