Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S v

Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S với khí CO2?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dùng Pb(NO3)2 chỉ kết tủa với H2S (PbS kết tủa đen không tan trong axit HNO3)

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn