Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S với khí

Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S với khí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S với khí CO2 ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cần nắm được tính chất hóa học của H2S và của CO2 ⟹ so sánh sự khác biệt và tìm thuốc thử phù hợp

Giải chi tiết:

Để phân biệt 2 khí trên ta có thể dùng dung dịch Pb(NO3)2:

+ Nếu xuất hiện kết tủa đen ⟹ H2S

H2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ đen + HNO3

+ Không hiện tượng ⟹ CO2

Đáp án B

Ý kiến của bạn