Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân 34,2 gam mantozo trong môi trường axit (hiệu suất

Thủy phân 34,2 gam mantozo trong môi trường axit (hiệu suất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân 34,2 gam mantozo trong môi trường axit (hiệu suất 80%) sau đó trung hòa axit dư  thì thu được dung dịch X. Lấy X  đem tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu gam bạc:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : tính theo hiệu suất phản ứng : nphản ứng = nban đầu.H%

Mantozo -> 2Glucozo

Glucozo -> 2Ag

Mantozo -> 2Ag

Sau phản ứng thủy phân : nGlucozo = 0,16 ; nMantozo = 0,02 mol

=> nAg = 2nGlucozo + 2nmantozo = 0,36 mol

=> mAg = 38,88g

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn