Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân 4,3 gam poli(vinyl axetat) trong môi trường kiềm t

Thủy phân 4,3 gam poli(vinyl axetat) trong môi trường kiềm t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân 4,3 gam poli(vinyl axetat) trong môi trường kiềm thu được 2,62 gam polime. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn