Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thủy phân các chất sau trong môi trường kiềm : CH3</sub

Thủy phân các chất sau trong môi trường kiềm : CH3</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân các chất sau trong môi trường kiềm : CH3 - CHCl2 (1), CH3 - COO - CH = CH - CH2 (2), CH3 - COOC(CH3) = CH2 (3), CH3 - CH2 - CCI3 (4), CH3 - COO - CH2 - OOC - CH3 (5), HCOO - C2H5 (б). Nhóm các chất sau khi thủy phân cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn