Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân este X có CTPT C4H6O2</

Thủy phân este X có CTPT C4H6O2</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân este X có CTPT C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2  là 16. Tên của X   là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: MZ = 32 => là CH3OH. Vậy este có công thức cấu tạo là: CH2 = CH – COOCH3 có tên gọi là metyl acrylat

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn