Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol saccarozo trong môi trường axit

Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol saccarozo trong môi trường axit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol saccarozo trong môi trường axit , với hiệu suất là 60%, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X thu được dung dịch Y, đem dung dịch Y toàn bộ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án : B.  

Saccarozo -> Glucozo + Fructozo

0,01.60%  ->    0,006  ->  0,006 mol

m  = 108.( 2.0,006 + 2.0,006 )  = 2,592g. Chú ý Saccarozo không tráng Ag!

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn