Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol saccarozo và 0,02 mol mantozo t

Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol saccarozo và 0,02 mol mantozo t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol saccarozo và 0,02 mol mantozo trong môi trường axit , với hiệu suất đều là 60% theo mỗi chất thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X thu được dung dịch Y, đem dung dịch Y toàn bộ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Saccarozo  Glucozo + Fructozo

0,01.60%      0,006    0,006 mol

Mantozo  2Glucozo

0,02.60%  0,024 mol

=> Sau phản ứng có : 0,03 mol Glucozo ; 0,006 mol Fructozo ; 0,004 mol Saccarozo và 0,008 mol mantozo

=> mAg = 108. ( 2nGlu + 2nFruc + 2nMan )

  = 108.( 2.0,03 + 2.0,006 + 2.0,008 )

  = 9,504g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn