Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X cần vừa đủ 0,2 mol NaOH t

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X cần vừa đủ 0,2 mol NaOH t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X cần vừa đủ 0,2 mol NaOH thu được 15 gam muối natri của 2 axit cacboxylic và etylen glicol. Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về X:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

B1 : Xác định dạng cấu tạo của X :

 X + NaOH -> 2 muối hữu cơ + C2H4(OH)2

=> X có CT : (R1COO)(R2COO)C2H4

B2 : Xác định CTCT của X

=> nR1COONa = nR2COONa = 0,1 mol

=> mmuối = 0,1.( R1 + 67) + 0,1.(R2 + 67) = 15

=> R1 + R2 = 16

=> R1 = 1 ; R2 = 15

X là : HCOOC2H4OOCH3C

=> X có khả năng phản ứng tráng bạc nhờ gốc HCOO-

 Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn