Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol một este no (trong phân tử có số

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol một este no (trong phân tử có số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol một este no (trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi) cần dùng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức phân tử của este là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nNaOH = 0,2 mol

có nNaOH = 2neste => este 2 chức

=> C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn