Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thì thu được 2 mol A

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thì thu được 2 mol A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thì thu được 2 mol Alanin, 2 mol Glyxin và 1 mol Valin. Khi thủy phân không hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có đipeptit Ala-Gly, Gly-Gly và tripeptit Gly-Ala-Val. Công thức của X là

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ala – Gly – Gly – Ala – Val

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn