Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở 

Thủy phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở  X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

RCOOR’ + NaOH  RCOONa + R’OH

MR’OH = 5,98 : 0,13 = 46g (C2H5OH)

Và MRCOOR’ = 11,44 : 0,13 = 88g (C4H8O2)

=> Este là CH3COOC2H5 (etyl axetat)

Chọn B. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn