Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit

Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sac        ---> 2glu ----> 2Ag

0,01 mol ----> 0,02 ----> 0,04 mol

=> m = 0,04 . 108 = 4,32g

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn