Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo n

Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai -amino axit có công thức dạng ) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X + 3 NaOH → Y +  H2

→ 4,34 + 120a = 6,38 + 18.a

→ a = 0,02

4,34 + 0,02.3.36.5 + 0,02.2.18 =  m = 7,25  

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn