Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn 50,75 gam peptit X thu được 22,25 gam al

Thủy phân hoàn toàn 50,75 gam peptit X thu được 22,25 gam al

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn 50,75 gam peptit X thu được 22,25 gam alanin và 37,5 gam glyxin. X thuộc loại


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, nAla = 0,25 mol ; nGly = 0,5 mol

=> X có dạng  [Ala-(Gly)2]n

=> X có thể là tripepit , hexapeptit... (3n)

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn