Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn  6,8 gam phenyl axetat trong dung dịch K

Thủy phân hoàn toàn  6,8 gam phenyl axetat trong dung dịch K

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn  6,8 gam phenyl axetat trong dung dịch KOH dư thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

CH3COOC6H5 + 2KOH -> CH3COOK + C6H5OK + H2O

=> mmuối = mCH3COOK + mC6H5OK = 11,5g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn