Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn 6,84 gam Sacarozo rồi chia sản phẩm thàn

Thủy phân hoàn toàn 6,84 gam Sacarozo rồi chia sản phẩm thàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn 6,84 gam Sacarozo rồi chia sản phẩm thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1 cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được x gam kết tủa.

Phần 2 cho tác dụng với nước Brom dư thì có y gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của x,y là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn