Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn m<sub>1</sub> gam este X mạch hở bằng dd

Thủy phân hoàn toàn m<sub>1</sub> gam este X mạch hở bằng dd

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dd NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y [không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ] và 15g hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đốt cháy m gam Y : nCO2 = 0,3 ; nH2O = 0,4 => nC(Y) : nH(Y) = 3 : 8

(mà Số H ≤ 2.Số C + 2) => Y có dạng C3H8Ox

Vì X + NaOH => hỗn hợp 2 muối axit hữu cơ đơn chức => ancol 2 chức

Y không phản ứng với Cu(OH)2 => 2 nhóm OH không kề nhau

=> Y là HOCH2CH2CH2OH có nancol = 1/3 nCO2 = 0,1 mol => nNaOH = 2nancol = 0,2

Bảo toàn khối lượng : m1 = mancol + mmuối – mNaOH = 14,6g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn