Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân hoàn toàn m<sub>1</sub> gam este X mạch hở bằng du

Thủy phân hoàn toàn m<sub>1</sub> gam este X mạch hở bằng du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đốt cháy m2 gam ancol Y cho 0,4 mol nước và 0,3 mol cacbonic => rượu no, mạch hở và số mol Y là 0,4 - 0, 3 = 0,1 mol. Y k tác dụng với Cu(OH)2 

=> CTCT: 

Thủy phân este X được ancol và 2 muối của 2 ax đơn chức nên este có dạng:

 và phương trình phản ứng:

RCOONa = 15 : 0,2 = 75, R = 8

Số mol este = 0,1 mol, m1 = 0,1 = 0,1.146 = 14,6 gam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn