Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thuỷ phân hoàn toàn tripeptit X mạch hở thu được hỗn hợp gly

Thuỷ phân hoàn toàn tripeptit X mạch hở thu được hỗn hợp gly

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thuỷ phân hoàn toàn tripeptit X mạch hở thu được hỗn hợp glyxin và alanin. Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

+/ TH1 : có 2 Gly và 1 Ala => có 3 chất ( G-G-A ; G-A-G ; A-G-G)

 +/ TH2 : có 2 Ala và 1 Gly => 3 chất (G-A-A ; A-G-A ; G-G-A)

=>Tổng cộng có 6 chất        

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn