Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thủy phân m gam hexapeptit mạch hở Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-Ala t

Thủy phân m gam hexapeptit mạch hở Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-Ala t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân m gam hexapeptit mạch hở Gly-Ala-Gly-Ala-Gly-Ala thu được 153,3 gam hỗn hợp X gồm Ala, Ala-Gly, Gly-Ala và Gly-Ala-Gly. Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ 6,3 mol Oxi. Giá trị m gần nhất với giá trị nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Giả sử : x mol Peptit (C15H26O7N6)+ y mol H2O -> hỗn hợp X

=> Bảo toàn nguyên tố : sản phẩm cháy gồm : nCO2 = 15x ; nH2O = 13x + y

Bảo toàn O : 7x + y +  2.6,3 = 2.15x + 13x + y

=> x = 0,35 mol

=> m = 0,35.(75.3 + 89.3 – 18.5) = 140,7g

=>A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn