Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân tristearin C17H35COO3C3H5 trong dung dịch NaO

Thủy phân tristearin C17H35COO3C3H5 trong dung dịch NaO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân tristearin ((C17H35COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết về chất béo

Giải chi tiết:

(C17H35COO)3C3H5 (tristearin) + 3NaOH (xrightarrow{{{t^o}}}) 3C17H35COONa (natri stearat) + C3H5(OH)3

Đáp án B

Ý kiến của bạn