Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy triều được hình thành do sức hút của thiên thể tro

Thủy triều được hình thành do sức hút của thiên thể tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy triều được hình thành do


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 10 cơ bản trang 59.

Giải chi tiết:

Thủy triều là hiện tượng dao động thường xuyên, có chu kì của các khối nước trong các biển và đại dương, do ảnh hưởng của sức hút Mặt Trăng và Mặt Trời.

Chọn B

Ý kiến của bạn