Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tỉ khối hơi của một este đơn chức X so với khí cacbon

Tỉ khối hơi của một este đơn chức X so với khí cacbon

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tỉ khối hơi của một este đơn chức X so với khí cacbonic là 2. Công thức phân tử của X là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

MX = 2.44 = 88g => C4H8O2

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn