Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tỉ khối của khí A đối với không khí là dA/KK< 1.

Tỉ khối của khí A đối với không khí là dA/KK< 1.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tỉ khối của khí A đối với không khí là dA/KK< 1. Là khí nào trong các khí sau:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Có dA/KK MA < Mkk = 29g/mol

MO2 = 32g/mol;           MH2S = 34g/mol

MCO2 = 44g/mol;          MN2 = 28g/mol

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn