Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tỉ số giới tính thường cao ở những khu vực có hiện tượn

Tỉ số giới tính thường cao ở những khu vực có hiện tượn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tỉ số giới tính thường cao ở những khu vực có hiện tượng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 3 – Phân bố dân cư và các loại quần cư

Giải chi tiết:

Tỉ số giới tính thường cao ở những khu vực có hiện tượng nhập cư như Tây Nguyên, các tỉnh Quảng Ninh, Bình Phước. Dân cư vùng nông thôn ở vùng đồng bằng sông Hồng di cư đến các khu vực Tây Nguyên, Bình Phước, Quảng Ninh để khai hoang sản xuất nông nghiệp, khai thác mỏ than

Chọn D

Ý kiến của bạn