Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tia Om có là tia phân giác của góc xOn không Vì sao Có

Tia Om có là tia phân giác của góc xOn không Vì sao Có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tia (Om) có là tia phân giác của góc (xOn) không? Vì sao?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

(Om) là tia phân giác của góc (angle xOy) nếu thỏa mãn điều kiện sau:


+ Tia (Om) nằm giữa hai tia (Ox) và (Oy)


+ (angle xOm = angle mOy)

Giải chi tiết:

Ta có :

+ Tia (Om) nằm giữa hai tia (Ox) và (On).

+ (angle xOm = angle mOnleft( { = {{60}^0}} right)).

Chọn A.

Ý kiến của bạn