Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân

Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3). Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn