Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tia tới vuông góc với mặt bên của lăng kính thuỷ tinh có chi

Tia tới vuông góc với mặt bên của lăng kính thuỷ tinh có chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tia tới vuông góc với mặt bên của lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5 góc chiết quang A. Tia ló hợp với tia tới một góc lệch D = 300. Góc chiết quang của lăng kính là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tia tới vuông góc với mặt bên nên ta có i = 0, r = 0, suy ra r’ = A, i’ = D+ A áp dụng công thức sini’ = nsinr’↔ sin(D + A) = nsinA với D = 300 n n = 1,5 ta giải ra được A = 38016’.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn