Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiệm cận đứng x = 3 Ti

Tiệm cận đứng x = 3 Ti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hàm số đã cho có tiệm cận đứng x = 2, tiệm cận ngang y = 3.

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn