Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hành bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm (1): Nhúng thanh

Tiến hành bốn thí nghiệm sau: - Thí nghiệm (1): Nhúng thanh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành bốn thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm (1): Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;

- Thí nghiệm (2): Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;

- Thí nghiệm (3): Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 loãng;

- Thí nghiệm (4): Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.

Các thí nghiệm xuất hiện ăn mòn điện hoá là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều kiện ăn mòn điện hóa :

+) Có 2 điện cực ( Ví dụ : 2 kim loại)

+) 2 điện cực nối với nhau bằng dây dẫn hoặc tiếp xúc với nhau

+) cả 2 điện cực đều nhúng trong dung dịch điện ly.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn