Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tiến hành các thí nghiệm sau:  (1) Cho dung dịch NaOH vào d

Tiến hành các thí nghiệm sau:  (1) Cho dung dịch NaOH vào d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2

(2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). 

(3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2

(4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3

(5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). 

(6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4

Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

trừ 2 và 3

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn