Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho lá sắt vào dung dịch

Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho lá sắt vào dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho lá sắt vào dung dịch HCl có thêm vài giọt CuSO4.

(2) Cho lá sắt vào dung dịch FeCl3.

(3) Cho lá thép vào dung dịch CuSO4.

(4) Cho lá sắt vào dung dịch CuSO4.

(5) Cho lá kẽm vào dung dịch HCl.

Số trường hợp xảy ra sự ăn mòn điện hóa là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Để xuất hiện quá trình ăn mòn điện hóa thì phải có 3 điều kiện:

     +/ có 2 điện cực khác nhau về bản chất

     +/ 2 điện cực tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp

     +/ 2 điện cực tiếp xúc với môi trường điện ly.

(1) Có. Do tạo 2 điện cực Fe ; Cu trong dung dịch điện ly.

(2) Không. Do chỉ có 1 điện cực Fe

(3) Có. Do tạo 2 điện cực Fe ; Cu ( trong thép có Fe )

(4) Có. Do tạo 2 điện cực Fe ; Cu

(5) Không. Do chỉ có 1 điện cực Zn

=> có 3 TH thỏa mãn

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn