Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hành các thí nghiệm sau:      (a) Cho Ca vào dung dịch

Tiến hành các thí nghiệm sau:      (a) Cho Ca vào dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành các thí nghiệm sau:

     (a) Cho Ca vào dung dịch CuSO4.

     (b) Dẫn khí H2 qua Al2O3 nung nóng.

     (c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO­3)2.

     (d) Cho Cr vào dung dịch KOH đặc, nóng.

     Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các thí nghiệm xảy ra phản ứng là :

(a) :   Ca + H2O  Ca(OH)2 + H2

          Ca(OH)2 + CuSO4  CaSO4 + Cu(OH)2

(c) : H+ + Fe2+ + NO3-  Fe3+ + sản phẩm khử chứa Nito + H2O

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn