Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch NH3 </

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch NH3 </

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3

(b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S

(c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Na3PO4

(d) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch Na2CO3

(e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF.

Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được kết tủa là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thí nghiệm thu được ↓ là : (a); (b); (c); (d)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn